متن ترانه هاشم رمضانی به نام فاصله ها

 متن ترانه هاشم رمضانی به نام فاصله ها این طرف عطر تو هست که نشسته تو تنم اون طرف بغض صدات که نشسته تو دلم تو نگاه عاشقت دل من مهرشو بست ت خیال مبهمت شد دلم غرق هوس تو سکوت جاده ها،تا ته دنیای ما پای قلب تو می شینم دور بشه فاصله ها در در و […]