متن ترانه سایروس و علی حسین زاده به نام لاتاری

 متن ترانه سایروس و علی حسین زاده به نام لاتاری این روزا هیچی دیگه نداره برام فرقی یه دیونه ردی اعصاب معصاب تعطیل باد آورده نبود ولی اونو برد باد هه نوش دارو پس از مرگ سهراب این راه هایی که میری من خاطره دارم تهشو وقتی ساقی بودی پیکم برعکس نشد خیته تو رفاقت اهل دور زدن […]