متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام این حقم نیست

متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام این حقم نیست

متن آهنگ احسان خواجه امیری این حقم نیست با همیم اما این رسیدن نیستاونکه دنیامه عاشق من نیستبا همیم اما پیش هم سردیماین یه تسکینه اینکه همدردیماین حقم نیست این همه تنهاییوقتی تو اینجایی وقتی میبینی بریدماین حقم نیست حق منکه یه عمربا تو بودم اما با تو روز خوش ندیدم متن آهنگ احسان خواجه […]