متن ترانه سعید سلیمان به نام درد عشق

متن ترانه سعید سلیمان به نام درد عشق این روزا این دلم پره منتظر تلنگره در طلب مهر تو یار منطق نداره بعد این مجنونو شیدا شد ببین حال من آشبه و زار (تا مغز استخوان من هر زره از این جان من درگیر عشقت شد ببین امروز بی فردای من ای عشق بی پروای من من بی […]